>
Busca el llibre de la nostra editorial
Logo instagram
Els noms dels raïms

Estudi lèxic de cent ampelònims catalans

Xavier Favà i Agud


Títol: Els noms dels raïms. Estudi lèxic de cent ampelònims catalans
Autor: Xavier Favà i Agud
Publicat: 2003
Dimensions: 14,5 x 21,5 cm
Enquadernació: Rústega
Pàgines: 164
Edició: 1a
Matèria: Linguistica/viticultura
ISBN: 84-932405-4-0
Preu: 12 € (IVA inclòs)
  © 2003 Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia Ramon Nadal, editor
© Xavier Favà i Agud
© De les imatges: els seus autors o dretaments.

És ben sabut que, als països mediterranis, la vinya i el vi no només han estat un plaer gastronòmic, sinó que també han esdevingut un gran negoci i, per a molta gent, una manera de viure. Centrant-nos en l’àrea lingüística catalana, les vinyes (i encara més el vi, és clar) han estat conegudes i conreades a pràcticament tot el territori: des del Rosselló de França fins al Vinalopó valencià i des del Matarranya aragonès fins a l’Alguer de Sardenya.

A  
afartabous 33, 94
affumé 51
aforcallat 49
agramon 28
agranyena 36
alamon 28
aledo 25
alican 26
alicant 26, 130
alicant-bouschet 26
alicante 26
alicante-bouschet 26
alicànti 26
ambolicaire 43
aparellada 98
aramó 28
aramò(n) 28
aramom 28
aramon 28
aramón 28
aramont 28
aramoun 28
aramunt 28
arco 30
arcos 30
armon 28
armou 28
ascanyavella 44
atrapat 134
axina de San Giuanni 124
B  
balancí 141
balancía 141
batista 31
bianchedda 32
bianchet/-a 32
bianchetto/-a 32
blanchette 32
blanquet 32
blanqueta 32
blanqueto 32
blanquette 32
blanquilla 32
boal 33
boal-de-alicante 33
bobal 33
bogal 33
bolicaire 43
bona llavor 102
botón de gallo 40
botón de gato 40
boto de gall 40
botó de gall 40
botó de gat 40
boval 33, 114
bovàle 33
bovali de Spannya 33
bromet 60
brumer 60
brumet 60
buttuna di gaddu 40
buttuna di gattu 40
C  
calignano 36
calop 92
caragnane 36
caranyana 36
caranyena 36
cardenal 35, 116
cardinal 35
carignan 36
carignano 36
carignanu 36
carinhena 36
carinyana 36
carinyena 36
cariñena 36
carrega-besta 39
carrega-burro 39
carrega-ruc 39
carrega-rucs 39, 44
carrega-somer 39
carrega-someres 39
carregaburros 39
cartoixà 64, 94, 146
chasela 150
chasselas 150
chasselat 150
cogioni de galo 40
cojón de gato 40
colhão-de-galo 40
colhom de galo 40
collons de gall 40
colló de gall 40
colló de gat 40
coma 108
crinyana 36
cua de moltó 84
D  
delloner 64
dent-du-loup 113
directe 42, 50
direttissima 42
drapat 134
E  
embolicaire 43, 134
enfumé 51
escanavella 44
escanyavella 39, 44, 78
esperó de gall 45, 73
esquitxagós 46, 106
F  
fartapobre 47
fartapobres 47
fogoneu 48
forcallada 49
forcallat tinta 49
forcella 49
forcelluta 49
francès 50, 63
franceset 50
fumat 51, 70
G  
gaiata 83
galop 92
galòppo 92
garnáccia 52
garnacha-/o 52
garnacha tintorera 130
garnatja/-o 52
garnatxa 52, 58, 64
garnatxa fumada 51
garnatxa tintorera 130
garnatxera 52
garnatxo 52
garrut 55, 83
gateta 57
gayata 83
girò 58
giró 52, 58
gironet 58
girone di Spagna 58
gironi 58
granáccia 52
granacha 52
granache 52
granacho 52
granatja 52
granatxa 52
granatxa peluda 59
granatxo 52
granazza 52
granazzo 52
granyena 36
grec 70
grenache 52
grenacho 52
gromet 60
grumer 60
grumés 60
grumet 60, 141
guarnaccia 52
guisaga 62
H  
hua de S. Juanne 124
huevo de gallo 40
I  
imperial 92, 125
isaga 62, 91
izaca 62
J  
jacquez 63
jaén 146
janenco 124
jaque 63
jaqué 42, 50, 63
jaques 63
jaqués 63
jaume 122
jaumet 122
jauminc 122
joanenc 124
jouanen(c) 124
jouanenco 124
L  
la-planta 106
ledo 25
lledoner 52, 64
lledoner pelut 59, 64
llodener 64
M  
macabeo 66
macabeu 66
macabèu 66
macameu 66
maçanet 88
maccabeo 66
madalenen 68
madaleno 68
madalenous 68
madeleine 68
magdalena 68
malvagia 70
malvasia 70
malvasía 70
malvasia fumada 51
malvesia 51, 70
malvesía 70
malvesio 70
malvoisie 70
malvoisien 70
mamella de monja 72, 102
mamella de vaca 45, 73
mamelle-vaca 73
mandó 75
mantonicu 84
marseguera 78
marseguera fumada 51
martorella 76, 84, 98
marvasia 70
marvesio 70
marzuela 78
masseguera 78
mataró 80
matinier 112
melvasia 70
mendó 75
merseguera 78
meseguera 78
messeguera 44, 78
miguel del Arco 30
miguel de Arco(s) 30
minna di vacca 73
monastel 80
monastell 80
monastrell 80
monastrell de la gaiata 55, 83
montona 84
montònec 76, 84, 98
montònega 84
montonego 84
montònic 84
montònico 84
mora 86
morastel 80
morastell 80
morastrell 80
morastrelló 80
moràvia 106
morenillo 85
moristel 80
moristello 80
moro 86
morrastell 80
mortorella 76
moscadello/-a 88
moscat 88
moscatel 88
moscatel/-a 88
moscatell 88
moscatellet 88
moscatéllo/-a 88
moscatell italià 16
moscatell mescat 16
moscatell negre 15
moscatell romà 62, 91
moscatel romano 91
moscato 88
moscat rodó 15
mounastèl 80
mourastèl 80
mourastèu 80
moure 86
mourestil 80
muntuónico 84
muristéddu/-a 80
muristellu/-a 80
muscadeddu 88
muscadello 88
muscadellu/-a 88
muscadet 88
muscadèu 88
muscadine 88
muscat 88
muscateddu/-a 88
muscatello 88
muscatèu 88
muscat romain 91
muscau 88
N  
negra-moira 86
neral 130
nièdda-mòra 86
O  
oeillade 140
ojillo de liebre 139
ojo de liebre 139
ous de gall 40
ou de gall 40
overa de gallina 40
P  
palle di gatto 40
palop 92, 94
palòppo 92
palot 92
pàmpol talladet 134
pansa 92, 94
pansal 94, 146
pansale 94
pansalet 94
pansali 94
pansatendre 94
pansa valenciana 97
panse 94
panser 94
pansera 94
panso 94
pansot 94
panzale 94
parell 101
parellada 76, 84, 98
parralet 101
parraleta 101
parrel 101
parrí 101
parrilha 101
pasa 94
pasera 94
passareto 94
pàssera 94
passeretta 94
passerina 94
pèd-de-gau 45
pepita 72, 102
pica-polho 104
pical-poio 104
pical-polho 104
picapol 104
picapoll 104, 144
picapolla 104
picapulla 104
pico-poul 104
pico-poulo 104
pico-pout 104
picpoul 104
pinturer 130
pique-poule 104
pique-pout 104
piquepoul 104
piquepoulh 104
planta 46, 106
planta-nova 108
plantamula 111
planta borda 44, 78
planta de Mula 111
planta negra 106
planta nova 108
planta tardana 108
planta valenciana 110
planteta 106
plant fourchu 49
plan de Sant Jan 124
popes de vaca 73
pota de gall 45
praecox 112
prànta 106
précoce 112
premeirouge 112
premsal 94
primerenc 112, 122
Q  
queixal de gos 113
queixal de llop 113
queixal de vella 113
R  
raïm d’airén 47
raïm del gustet 88
raïm de Arcos 30
raïm de balancí 141
raïm de fartapobres 47
raïm de gateta 57
raïm de giró 58
raïm de gos 78
raïm de la Madalena 68
raïm de pansa 94
raïm de planta 106
raïm de popa de vaca 73
raïm de Santa Anna 66, 122
raïm de Sant Jaume 122
raïm de soca 35
raïm de tripó de gall 40
raisin de la Magdeleine 68
raisin de Saint Jean 124
raquena 114
raqueno 114
rasim de la magdalena 68
reial 125
requena 114
requeno 33, 114
requeno boval 33
requeno fi 33
retallat 134
ribauto 115
ribo-Auto 115
ribot 115
ribote 115
ribot gavatxo 115
rin de pansa 94
rochalin 116
rochelle 116
roial 116
roijal 116
rojal 35, 116
rojalet 116
rosaki 118
rosetti 118
rossaqui 118
rossati 118
rosselló 26
rosseti 118
rossètic 118
rouiau 116
roujal 116
roujau 116
royal 116
rubelliana 116
S  
saint-Jacques 122
saint Jean rouge 124
salsa 88
salzenc 30
sant-Jàcopo 122
santaiàcopa 122
santa Madalena 68
santiaguera 122
santjaume 112, 122
santjoan 124
santjoanenc 124
san Ghjuvanina 124
sasselà 150
sasselàs 150
sasselat 150
saumoi 128
saumoll 128
senyal de gall 40
sisaga 62
sobirà 125
sperone di gallo 45
subirat 125
sumoi 128
sumoll 128
sumoy 128
T  
teinturier 130
temprana 112
tempranillo/-a 112
testicule de gau 40
tetas de vaca 73
teta de monja 72
teta de vaca 73
tinta-francesa 50
tinta horquillada 49
tintorer 130
tintorera 26, 130
tinturão 130
tintureiro/-a 130
tinturera 130
tinturié 130
tîta-vacei 73
titta de bàcca 73
torbádu 136
torbat 136
tortosí 132
tortosino 132
tourbat 136
trapat 134
trepadell 134
trepat 43, 134
tripaella 134
trobadu 136
trobat 136
trová 136
trubat iberico 136
turbàt 136
U  
ua moscata 88
uba de San Juan 124
uba de teta de vaca 73
ugliatica 140
uiado 140
ulhado 140
ulhat 140
ullada 139, 140
ullate 140
ull de llebre 139, 140
utiel 114
uva de pasa 94
uva de vennegna 145
V  
valancí 141
valencí 60, 141
valencià 110
valenciana 110
valenciano blanco 110
valensi 141
valent 32
vedriell 144
vendémmia 145
verdaguilla 144
verdaille 144
verdécchia 144
verdejo/-a 144
verdelho 144
verdelho rúbio 144
verdello 144
verdicchio 144
verdiell 104, 144
verdiell negre 144
verdiguell 144
verdil 144
verdilet 144
verema 145
veremeta 145
vernaccia 52
vernassa 52
vernatxa 52
vernatxa de pampa borruda 59
vernatxa peluda 59
vid bianchàte 32
vid moscatèle 88
vinha de enforcado 49
vite catalana 136
vovi de galo 40
vrema 145
X  
xaquez 63
xarel·lo 94, 146
xarelho 146
xasselà 150
xasselàs 32, 150
ximoi 128
xixona 141
xumoi 128
xurret 80
Z  
zisaga 62
zizaga 62
zizza de vacca 73

El vostre navegador ha de permetre l’execució de Javascript. Si sorgeix algun inconvenient, verifiqueu les condicions de seguretat del navegador.

Copyright © 2008-2022 Edicions i Propostes Culturals Andana
C/ La Parellada, 19, 2n, 2a - 08720 Vilafranca del Penedès - Barcelona
Tel. 93 890 62 79

Tots els drets reservats
| Avís legal |