Busca el llibre de la nostra editorial
Logo instagram
La família Vidal - Verdaguer,
de proveïdors de l’exèrcit a hisendats

Riqueses i misèries d’una família burgesa al Penedès del tombant dels segles XVIII i XIX

Ramon Arnabat Mata
amb anotacions de Joan Solé Bordes

Títol: La família Vidal -Verdaguer, de proveïdors de l’exèrcit a hisendats
Autor: Ramon Arnabat Mata
Publicat: 2008
Dimensions: 13 x 21 cm
Enquadernació: Rústega
Pàgines: 208
Edició: 1a
Matèria: Història
ISBN: ISBN: 978-84-96995-13-0
Preu: 20 € (IVA inclòs)
  © Edicions i Propostes Culturals Andana SL
© Ramon Arnabat Mata
© Joan Solé Bordes

L’origen d’aquest llibre és un manuscrit redactat a mitjan segle XIX per l’hisendat vilafranquí Antoni Vidal i Verdaguer, pare d’Eduard, Enric i Gaietà Vidal i Valenciano. Les anotacions s’inicien a mitjan segle xviii i finalitzen a la segona dècada del XIX i s’hi pot observar perfectament el procés de formació del patrimoni familiar basat en la possessió i l’explotació de la terra i en els negocis. Igualment, a través del manuscrit es pot resseguir la projecció que va anar adquirint la família Vidal entre l’elit urbana vilafranquina. Finalment, el text inclou interessants observacions sobre la guerra del Francès, durant la qual l’afrancesat Gaietà Vidal i Busquets —pare de l’autor del manuscrit— va actuar com a proveïdor de l’exèrcit napoleònic.

Presentació 7
Vilafranca al tombant dels segles XVIII i XIX 9
La petita oligarquia vilafranquina a l’entorn de la guerra del Francès:
els Vidal i els Freixas
15
Els Vidal 16
Els Freixas 20
La família 25
La formació de la nissaga familiar: els Vidal-Busquets 25
La consolidació del patrimoni: els Vidal -Verdaguer 32
De burgesos a intel·lectuals: els Vidal i Valenciano 38
Els negocis 49
La formació de les noves elits penedesenques a partir de les estratègies familiars: el cas de la família Vidal 49
La formació d’un patrimoni: proveïments, negocis i terres 53
La guerra del Francès a Vilafranca i el Penedès 67
L’actuació dels sometents a Vilafranca 67
Cercar refugi a Barcelona 84
La guerra del Francès a Vilafranca 89
La guerra del Francès en el marc de la crisi de l’antic règim i la revolució liberal 108
Notes sobre la mortalitat a Vilafranca durant el primer quart del segle XIX 121
L’any de la verola 122
La guerra del Francès 123
L’any de la fam 126
El Trienni Liberal 127
Sobre l’origen de la família Vidal -Verdaguer 131
Apèndix documental 175
Arbre familiar dels Vidal -Verdaguer 176
Testament de Pere Màrtir Vidal 178
Inventari de la casa de Maria Rosa Vidal i Busquets 181
Testament de Gaietà Vidal i Busquets 184
Inventari de la casa de Raimunda Vidal i Valenciano 186
Fonts documentals i bibliografia consultada 193

El vostre navegador ha de permetre l’execució de Javascript. Si sorgeix algun inconvenient, verifiqueu les condicions de seguretat del navegador.

Copyright © 2008-2022 Edicions i Propostes Culturals Andana
C/ La Parellada, 19, 2n, 2a - 08720 Vilafranca del Penedès - Barcelona
Tel. 93 890 62 79

Tots els drets reservats
| Avís legal |