Busca el llibre de la nostra editorial
Logo instagram
Festa Major

Nova edició. Revisada i actualitzada

Antònia Bonell
Quima Ricarts

Títol: Festa Major
Autors: Antònia Bonell
Quima Ricarts
Publicat: 2015
Dimensions: 21 x 21 cm
Enquadernació: Rústega
Pàgines: 24
Edició: 1a
Matèria: Folklore
ISBN: 978-84-96995-57-4
Preu: 12 € (IVA inclòs)
  © Edicions i Propostes Culturals Andana, SL
© de les imatges, Antònia Bonell Solsona
© dels textos, Quima Ricart Claver

El vostre navegador ha de permetre l’execució de Javascript. Si sorgeix algun inconvenient, verifiqueu les condicions de seguretat del navegador.

Copyright © 2008-2022 Edicions i Propostes Culturals Andana
C/ La Parellada, 19, 2n, 2a - 08720 Vilafranca del Penedès - Barcelona
Tel. 93 890 62 79

Tots els drets reservats
| Avís legal |