Busca el llibre de la nostra editorial
Logo instagram

Adreça:
Carrer La Parellada, 19, 2n, 2a
08720 Vilafranca del Penedès
Barcelona

GPS: 41.346621, 1.699219
Código plus: 8MWX+JM Villafranca del Panadés

El vostre navegador ha de permetre l’execució de Javascript. Si sorgeix algun inconvenient, verifiqueu les condicions de seguretat del navegador.

Copyright © 2008-2022 Edicions i Propostes Culturals Andana
C/ La Parellada, 19, 2n, 2a - 08720 Vilafranca del Penedès - Barcelona
Tel. 93 890 62 79

Tots els drets reservats
| Avís legal |